Vánoční soutěž

Udělat si radost nebo pořídit originální dárek pod stromeček?
 
Ať už to máte jakkoliv, nezapomeňte se zúčastnit naší soutěže o voucher na nákup na našem e-shopu econata.cz v hodnotě 1.000,- Soutěžní zadání je prosté.
Prošmejděte e-shop, vyberte si kousek, který je vašemu srdci nejbližší, vložte jeho název do komentáře pod soutěžní příspěvek, který se objeví na našem Facebooku a Instagramu, napište k němu proč vám padl do oka a označte svého kamaráda/kamarádku, kterým by se originální korkové doplňky mohly zamlouvat. Nezapomeňte na lajk profilu a soutěžního příspěvku! Držíme palce!
 
 
Kompletní pravidla najdete zde:
 
Pravidla Instagramové soutěže o voucher v hodnotě 1.000,-
 
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Econata s.r.o., IČ: 02449129, DIČ:CZ02449129, se sídlem: Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, vedeném v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 219468 C. Je také provozovatelem facebookové stránky Econata: https://www.facebook.com/econata.cz a instagramového profilu: https://www.instagram.com/econata.cz
 
2. Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 17. 12. 2020 8.00 do 22. 12. 2020 20.00.
3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Instagramu.
3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.
3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.
 
4. Průběh soutěže
4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže nejoriginálněji splní soutěžní úkol, který spočívá v návštěvě e-shopu econata.cz, výběru produktu, který se soutěžícímu líbí, přidání komentáře s názvem produktu, sledování Instagramového profilu https://www.instagram.com/econata.cz a označení kamaráda/kamarádky.
4.2. Každý zájemce se může zúčastnit soutěže pouze jednou. V případě vícenásobné účasti jednoho uživatele je uživatel ze soutěže vyřazen.
4.3. Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí výstupy účastníků a vybere z nich 1 nejoriginálnější, který odmění jedním poukazem ve výši 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.czVyhlášení se provede prostřednictvím příspěvku na Instagramu @econata.cz nejpozději 31. 12. 2020.
 
5. Výhry v soutěži
5.1. Výhrou v soutěži je voucher v hodnotě 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.cz
5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.
5.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.
5.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
 
6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
6.1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele pro účely této soutěže. Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a ve stanovených případech požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu podle předchozí věty však soutěžící ztrácí svoji účast v soutěži a případnou výhru.
6.2. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce v elektronických i tištěných médiích, po dobu konání soutěže a pět let od jejího skončení.
 
7. Společná ustanovení
7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.
7.3. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.
7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.
7.5. Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.
 
 


Pravidla Facebookové soutěže o voucher v hodnotě 1.000,-
 
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Econata s.r.o., IČ: 02449129, DIČ:CZ02449129, se sídlem: Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, vedeném v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 219468 C. Je také provozovatelem facebookové stránky Econata: https://www.facebook.com/econata.cz a instagramového profilu: https://www.instagram.com/econata.cz
 
2. Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 6. 12. 2020 20.00 do 9. 12. 2020 20.00.
3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.
3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.
3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.
 
4. Průběh soutěže
4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže nejoriginálněji splní soutěžní úkol, který spočívá v návštěvě e-shopu econata.cz, výběru produktu, který se soutěžícímu líbí, přidání komentáře s názvem produktu a důvodem, proč zvolil právě tento, lajk soutěžního příspěvku, sledování FB profilu https://www.facebook.com/econata.cz a označení kamaráda/kamarádky.
4.2. Každý zájemce se může zúčastnit soutěže pouze jednou. V případě vícenásobné účasti jednoho uživatele je uživatel ze soutěže vyřazen.
4.3. Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí výstupy účastníků a vylosuje 1 účastníka, kterého odmění jedním poukazem ve výši 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.czVyhlášení se provede prostřednictvím příspěvku na Facebooku @Econata nejpozději 31. 12. 2020.
 
5. Výhry v soutěži
5.1. Výhrou v soutěži je voucher v hodnotě 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.cz
5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.
5.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.
5.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
 
6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
6.1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele pro účely této soutěže. Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a ve stanovených případech požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu podle předchozí věty však soutěžící ztrácí svoji účast v soutěži a případnou výhru.
6.2. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce v elektronických i tištěných médiích, po dobu konání soutěže a pět let od jejího skončení.
 
7. Společná ustanovení
7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.
7.3. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.
7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.
7.5. Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.
 
 
V Praze dne 5. 12. 2020
Econata.cz

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení