Vánoční soutěž

Udělat si radost nebo pořídit originální dárek pod stromeček?
 
Ať už to máte jakkoliv, nezapomeňte se zúčastnit naší soutěže o voucher na nákup na našem e-shopu econata.cz v hodnotě 1.000,- Soutěžní zadání je prosté.
Prošmejděte e-shop, vyberte si kousek, který je vašemu srdci nejbližší, vložte jeho název do komentáře pod soutěžní příspěvek, který se objeví na našem Facebooku a Instagramu, napište k němu proč vám padl do oka a označte svého kamaráda/kamarádku, kterým by se originální korkové doplňky mohly zamlouvat. Nezapomeňte na lajk profilu a soutěžního příspěvku! Držíme palce!
 
 
Kompletní pravidla najdete zde:
 
Pravidla Instagramové soutěže o voucher v hodnotě 1.000,-
 
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Econata s.r.o., IČ: 02449129, DIČ:CZ02449129, se sídlem: Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, vedeném v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 219468 C. Je také provozovatelem facebookové stránky Econata: https://www.facebook.com/econata.cz a instagramového profilu: https://www.instagram.com/econata.cz
 
2. Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 17. 12. 2020 8.00 do 22. 12. 2020 20.00.
3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Instagramu.
3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.
3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.
 
4. Průběh soutěže
4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže nejoriginálněji splní soutěžní úkol, který spočívá v návštěvě e-shopu econata.cz, výběru produktu, který se soutěžícímu líbí, přidání komentáře s názvem produktu, sledování Instagramového profilu https://www.instagram.com/econata.cz a označení kamaráda/kamarádky.
4.2. Každý zájemce se může zúčastnit soutěže pouze jednou. V případě vícenásobné účasti jednoho uživatele je uživatel ze soutěže vyřazen.
4.3. Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí výstupy účastníků a vybere z nich 1 nejoriginálnější, který odmění jedním poukazem ve výši 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.czVyhlášení se provede prostřednictvím příspěvku na Instagramu @econata.cz nejpozději 31. 12. 2020.
 
5. Výhry v soutěži
5.1. Výhrou v soutěži je voucher v hodnotě 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.cz
5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.
5.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.
5.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
 
6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
6.1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele pro účely této soutěže. Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a ve stanovených případech požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu podle předchozí věty však soutěžící ztrácí svoji účast v soutěži a případnou výhru.
6.2. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce v elektronických i tištěných médiích, po dobu konání soutěže a pět let od jejího skončení.
 
7. Společná ustanovení
7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.
7.3. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.
7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.
7.5. Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.
 
 


Pravidla Facebookové soutěže o voucher v hodnotě 1.000,-
 
1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost Econata s.r.o., IČ: 02449129, DIČ:CZ02449129, se sídlem: Pobřežní 249/46, 18600 Praha 8, vedeném v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka 219468 C. Je také provozovatelem facebookové stránky Econata: https://www.facebook.com/econata.cz a instagramového profilu: https://www.instagram.com/econata.cz
 
2. Místo a doba konání soutěže
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 6. 12. 2020 20.00 do 9. 12. 2020 20.00.
3. Účastníci soutěže
3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízen platný osobní účet na Facebooku.
3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.
3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.
 
4. Průběh soutěže
4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže nejoriginálněji splní soutěžní úkol, který spočívá v návštěvě e-shopu econata.cz, výběru produktu, který se soutěžícímu líbí, přidání komentáře s názvem produktu a důvodem, proč zvolil právě tento, lajk soutěžního příspěvku, sledování FB profilu https://www.facebook.com/econata.cz a označení kamaráda/kamarádky.
4.2. Každý zájemce se může zúčastnit soutěže pouze jednou. V případě vícenásobné účasti jednoho uživatele je uživatel ze soutěže vyřazen.
4.3. Po uplynutí doby konání soutěže pořadatel vyhodnotí výstupy účastníků a vylosuje 1 účastníka, kterého odmění jedním poukazem ve výši 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.czVyhlášení se provede prostřednictvím příspěvku na Facebooku @Econata nejpozději 31. 12. 2020.
 
5. Výhry v soutěži
5.1. Výhrou v soutěži je voucher v hodnotě 1.000,- na nákup na e-shopu Econata.cz
5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s pořadatelem do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže a sdělí mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru a pořadatel je oprávněn vybrat náhradního výherce.
5.3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození výher. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním výher. Výhry nelze reklamovat.
5.4. Výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
 
6. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
6.1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním samostatně nebo prostřednictvím zpracovatele pro účely této soutěže. Účastník bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a ve stanovených případech požádat o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Odvoláním souhlasu podle předchozí věty však soutěžící ztrácí svoji účast v soutěži a případnou výhru.
6.2. Účastník soutěže souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce v elektronických i tištěných médiích, po dobu konání soutěže a pět let od jejího skončení.
 
7. Společná ustanovení
7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.
7.3. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.
7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.
7.5. Pořadatel nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.
 
 
V Praze dne 5. 12. 2020
Econata.cz